LNT Bygg har lang erfaring med bruksendring av kjeller og loft, vi hjelpe deg/dere med å prosjekter, tegne, søke og å utføre jobbe.

Vi har utvide kjeller høyde fra 1,9 M helt opp til 2,4 M i flere bygg. Noe som gir helt annen romfølelse i Kjelleren og er en god investering.

Bilder nedenfor viser utvidelse av kjeller høyde fra 1,9 M til 2,5 M.

Undergraving av grunnmuren 1 meter om gangen
Sikring av nederste lag av grunnmuren
Støping av fundamenter for stål søyler
Etablering av ny stål bæring
Bortkjøring av masse
Legging av avløps og vann rør
Ny masse som skal komprimeres
Radonsperre og mansjetter
Armeringsnett med varmekabler
Ferdig støpt og utvidet høyde